Prof. ZHANG Yanhui

Prof. Zhang Yanhui
BA (GDUFS), MS, MA, PhD (CMU)

Phone: 3943-7909

Email: yhzhang[at]cuhk.edu.hk

Prof. MOK Pik Ki Peggy

Prof. Zhang Yanhui
BA (CUHK); MPhil, PhD (Cambridge)

Phone: 3943-1768

Email: peggymok[at]cuhk.edu.hk